Zemědělské družstvo Pluhův Žďár

logo
sídlo: Pluhův Žďár čp. 59, okr. Jinřichův Hradec, PSČ 378 24
IČ: 00110663
DIČ: CZ00110663
email: info@zdpz.cz
zapsáno: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr XXXXII, vložka 2354

 

Zemědělsky svaz ČR


Kontakty

E-mail: info@zdpz.cz

Úsek tel. číslo E-mail
Sekretariát 602 542 026 sekretariat@zdpz.cz
Předseda představenstva 602 537 766 bednar@zdpz.cz
Ekonom
Místopředseda představenstva
602 542 021 syrovatkova@zdpz.cz
Účtárna 727 881 357 mzdy@zdpz.cz
salabova@zdpz.cz
Agronom 602 542 025 rv@zdpz.cz
Zootechnik 602 542 024 zv@zdpz.cz
Mechanizace 602 542 027 mech@zdpz.cz
Pozemky 721 294 575 pozemky@zdpz.cz

Nahoru

 


Oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je tvořen souborem postupů a pravidel stanovených pro podání oznámení splňující podmínky stanovené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který řeší podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, umožňuje posuzovat důvodnost oznámení a přijímat vhodná opatření k nápravě nebo k předejití protiprávnímu jednání v návaznosti na podané oznámení dle přiložené směrnice: Směrnice o ochraně oznamovatelů

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je: Iva Michaliková

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

 1. písemně v listinné podobě
  1. doručením osobně v sekretariátu společnosti
  2. poštou na adresu: Zemědělské družstvo Pluhův Žďár 37824 Pluhův Žďár 59
   Podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL

 2. telefonicky: +420 727 881 357 (o ústním oznámení se pořídí písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení)

 3. e-mailem: oznamovatel@zdpz.cz

 4. osobním jednáním po předchozí dohodě s pověřenou osobou

Nahoru

 


Představenstvo

předseda představenstva:
Ing. KAREL BEDNÁŘ, dat. nar. 3. července 1962
č.p. 89, 378 24 Pluhův Žďár

místopředseda představenstva:
Ing. LENKA SYROVÁTKOVÁ, dat. nar. 13. května 1984
č.p. 16, 378 21 Březina

člen představenstva:
ZDENĚK TOMŠŮ, dat. nar. 17. října 1971
č.p. 93, 378 24 Pluhův Žďár

 

Kontrolní komise

předseda kontrolní komise:
IVANA HOUŠKOVÁ, dat. nar. 5. září 1964
č.p. 92, 378 24 Pluhův Žďár

člen kontrolní komise:
KAREL NECHVÁTAL, dat. nar. 15. února 1963
Klenov 39, 378 24 Pluhův Žďár

člen kontrolní komise:
MIROSLAV ŠVEC, dat. nar. 20. listopadu 1973
Samosoly 25, 378 21 Pluhův Žďár

 

Nahoru

 


Projekt snížení energetické náročnosti dílny údržby v areálu společnosti Zemědělské družstvo Pluhův Žďár je spolufinancován Evropskou unií.

Byla zahájena rekonstrukce objektu dílny údržby. Rekonstrukcí dojde k zateplení obvodových stěn a střechy, k výměně výplní otvorů, instalaci energetického managementu a výměně osvětlení v objektu dílny údržby. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu na vytápění, osvětlení a technologie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská unie

Nahoru

 


Dokumenty ke stažení

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis živnostenského rejstříku

Nahoru

 


Pozvánka na členskou schůzi

Termín:
Místo:
Pozvánka ke stažení:

Nahoru

 


Odkazy

Nahoru

 

kravicky